Stavebnictví je velice komplikovaný obor, který vyžaduje dobře zpracovaný projekt. Takovýto projekt Vám dokáže ušetřit mnoho starostí i peněz při samotné výstavbě.

Společnost AMSTA, s.r.o., Vám zajistí kompletní projektovou dokumentaci včetně všech specialistů, jako například statika, požárně bezpečností řešení, elektroinstalace apod. Zároveň také projednáme projektovou dokumentaci s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Nabízíme také kompletní zajištění stavebního povolení.