V dnešní době je oblast dotací velmi rozsáhlá a je poměrně složitá. Dotace můžete čerpat z různých zdrojů a většinou i za zcela odlišných podmínek. Jsme schopni vám, jak poradit, kam se obrátit, vysvětlit postup při získání dotací, tak i kompletně poskytnout poradenství až k samotnému podání žádosti o dotaci.

Čerpání dotací má také svoje pravidla a podmínky, které je nutné dodržet. I s tímto krokem vám dokážeme pomoci. Můžeme vám jak osvětlit celou problematiku, tak i zpracovat veškeré podklady pro konkrétní případy.

Zpracováváme také interní dokumentace ISO a to jak 9001, tak i enviromentální systém řízení nebo bezpečnost a ochrana zdraví při práci.