Úvod

Jsme stavební společnost zabývající se nejenom pozemním stavitelstvím, ale také poradenstvím pro menší a střední podniky, stejně tak pro fyzické osoby, ať už v rámci jejich podnikatelské činnosti nebo i v soukromých záležitostech.

Poradíme vám v téměř jakékoliv situaci, kdy je potřeba součinnost správních orgánů, jako jsou stavební úřady, živnostenské úřady, obchodní soudy, finanční úřady apod. Zabýváme se taktéž poradenstvím v oblasti managementu společností, zajistíme interní audity řízení společnosti, jako jsou ISO, OHSAS a jiná, zhodnocení rozvoje a potenciálu společnosti, poradenství ohledně dotačních programů, jednání s bankovními institucemi apod.

Společnost poskytuje poradenství a zpracování agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), zapracování hygienických požadavků (HACCP), stejně jako poradenství při stanovení systému řízení společnosti. Naše služby zahrnují také poradenství v oblasti účetnictví, finančních záležitostí či investičních procesů.

Naše služby

Kontaktujte nás